Školský klub VIN ZŠ Benkova
Vitajte!

VEĽA ZÁŽITKOV, DOBRODRUŽSTIEV A KOPEC ZÁBAVY V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU!

Vaše pani vychovávateľky:

Marika Himlerová, Martina Kurucová, Zuzana Marinová, Marta Bisová, Janka Szakallová, Marta Ozábalová a Zuzana Zaujecová.